Työkokeilu

Työkokeilu on tarkoitettu kuntoutujalle, joka ei täsmällisesti tiedä, mikä ammattiala, työtehtävä tai toimenkuva soveltuu omaan terveydentilaan ja kokonaistilanteeseen. Tavoitteena on erilaisia työtehtäviä kokeilemalla varmistaa ammatillinen urasuunnitelma, konkreettinen työtavoite tai opiskelu. Työkokeilussa kuntoutujaa tuetaan urasuunnitelmien teossa, alanvaihtojen valinnassa sekä ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa.

Kuntoutujalla ei ole tietoa, mitä tietyllä ammattialalla, työtehtävissä tai toimenkuvassa työskentely käytännössä edellyttää, hänellä on vähäistä työkokemusta ammattialalta. Hän ei ole ollut viime vuosina aktiivisesti mukana työelämässä eikä ei osaa kuvata mitä työelämässä menestyminen vaatii.

Kuntoutuja on kouluttautunut tietylle ammattialalle, mutta ei ole varma koulutuksen ajanmukaisuudesta, osaamisen tasosta, työssä jaksamisesta tai työkokemuksen riittävyydestä tehtävän hoitamisessa tai hän haluaa selvittää alan soveltuvuuden terveydentilalle ennen opiskelun hakeutumista.

Työkokeilu kestää enintään 60 päivää, nämä toteutetaan viimeistään 5 kuukauden sisällä kuntoutuksen alkamisesta. Toteutetaan työkokeiluna ulkopuolisessa työpaikassa tai palveluntuottajan työtiloissa.

Tutustu palveluun tarkemmin täältä..