Työhönvalmennus


Työhönvalmennuksen tavoitteena on, että kuntoutuja saa työhönvalmentajien tukea etsiessään laaja-alaisesti palkkatyöpaikkaa tavoittelemaltaan ammattialalta ja siirtyessään ulkopuoliseen työpaikkaan palkkatyöhön. Tavoitteena on tukea kuntoutujan työpaikalla työskentelyä, työssä onnistumista, työyhteisöön kiinnittymistä, ammatillista kehittymistä ja työsuhteen vakiinnuttamista. Kuntoutuja saa työhönvalmentajien tukea toimiessaan tai suunnitellessaan toimintaa yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Työhönvalmennus soveltuu kuntoutujalle, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa asema valitsemassaan työssä palkkasuhteessa ulkopuolisessa työpaikassa. Työhönvalmennuksen kohderyhmään kuuluva kuntoutuja tarvitsee tukea ulkopuoliseen työpaikkaan työllistymisessä ja palkkatyösuhteen muodostamisessa.

Työhönvalmennuksen kokonaispituus on enintään 180 päivää, ja se toteutetaan viimeistään 21 kuukauden kuluessa.

Kuntoutuspäivän pituus

Kuntoutuspäiviä on keskimäärin 5 viikossa, ja kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Sunnuntai ei ole kuntoutuspäivä. Kuntoutuspäivän pituus on keskimäärin 6 tuntia. Jos kuntoutujan tavoitteena on työllistyä ulkopuoliseen työpaikkaan kokopäivätyöhön, kuntoutuja tekee myös työpaikan tavanomaista työaikaa.

Kuntoutuspäivän jousto

Kuntoutuspäivien määrä viikossa joustaa, jolloin kuntoutuspäiviä on vähintään 3 viikossa ja työaika on vähintään 6 tuntia.

Kuntoutuspäivän pituus joustaa, jolloin kuntoutuspäivien pituus on vähintään 4 tuntia ja kuntoutuspäiviä keskimäärin 5 päivää viikossa.

Tutustu palveluun tarkemmin