TYVI JAKSO

Kumppaniksi ry tuottaa Kainuun Sote -kuntayhtymän kuntoutus- ja psykiatrisen kuntoutuksen yksikön asiakkaille yksilöllistä / ohjattua työhönvalmennusta (TYVI -jakso). Jakso toimii osana erikoissairaanhoidon ammatillista kuntoutusta.

Kenelle

TYVI -jaksosta hyötyy kuntoutuja, jolla on riittävästi toimintakykyä ja elämänhallintaa jaksoon osallistumiseen ja tarvittava hoidollinen tuki lähettävän tahon toimesta.

Tavoite

Antaa tietoa kuntoutujan työ- ja toimintakyvystä ja auttaa kuntoutujaa etenemään hänelle soveltuvaan kuntoutustoimenpiteeseen, koulutukseen tai työhön. Lisäksi jakson tavoitteena on tukea arjen hallintaa, kohentaa sosiaalisia taitoja, lisätä itsetuntemusta ja -luottamusta sekä lisätä aktiivisuutta.

Muut etuudet

Lisäksi palveluun kuuluu yksi ilmainen ateria / työpäivä.

Hakeminen