Työssä suoriutumisen arviointi

Työssä suoriutumisen arviointi on työssä tarvittavan toimintakyvyn laaja-alainen selvitys. Työ- ja toimintakyvyn selvityksen avulla kartoitetaan asiakkaan työelämävalmiudet, työelämään palaamisen mahdollisuudet ja uudelleenkoulutuksen edellytykset.

Kenelle

Työssä suoriutumisen arviointi on tarkoitettu niille henkilöille, joiden työ- ja toimintakyvystä tarvitaan tarkempaa tietoa mm. etuuspäätösten tekemistä, kuntoutussuunnittelua tai ammatin vaihtoa varten. Työssä suoriutujan toimintakykyä rajoittavat mahdollisesti erilaiset sairaudet tai vammat esim. onnettomuuden jälkitila tai jokin muu työllistymisen estävä asia.

Tavoite

Tavoitteena on selvittää olemassa oleva toimintakyky mahdollisine rajoitteineen, jotta kuntoutuksen suunnittelu työelämään palaamiseksi tai mahdollisen uudelleenkoulutuksen edellytykset saadaan selville.

Työssä suoriutumisen arviointi toteutetaan Kumppaniksi ry:n omissa työyksiköissä, erikseen määritellyissä, mahdollisimman normaaleissa työtehtävissä. Henkilökohtaisen tavoitekartoituksen ja kokonaistilanteen selvityksen jälkeen työskentely tapahtuu eri työpisteissä kuntoutusohjaajan ja työhönvalmentajan valvonnassa. Arviointi toteutetaan Kumppaniksi ry:llä kehitetyn Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmän (VAT) avulla. Menetelmä pohjautuu WHO:n ICF -luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability, and Health, ICF), jonka käyttöä WHO suosittaa mm. toimintakyvyn kuvaamisessa.

Palvelun sisältö

Työssä suoriutumisen arviointi toteutetaan Kumppaniksi ry:n omissa työyksiköissä, erikseen määritellyissä, mahdollisimman normaaleissa työtehtävissä. Henkilökohtaisen tavoitekartoituksen ja kokonaistilanteen selvityksen jälkeen työskentely tapahtuu eri työpisteissä kuntoutusohjaajan ja työhönvalmentajan valvonnassa. Arviointi toteutetaan Kumppaniksi ry:llä kehitetyn Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmän (VAT) avulla. Menetelmä pohjautuu WHO:n ICF -luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability, and Health, ICF), jonka käyttää WHO suosittaa mm. toimintakyvyn kuvaamisessa.

Hakeminen

Lisätietoja: kuntoutuspäällikkö Timo Krökki p. 044 7100 338