Työkokeilu ja työhönvalmennus


Työkokeilu ja työhönvalmennus soveltuu kuntoutujalle, joka tarvitsee runsaasti työhönvalmentajan tukea uratavoitteiden, työkykyä vastaavien ammattialojen, soveltuvien työkuvien ja työpaikkojen täsmentämisessä ennen ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä. Kuntoutujalla voi olla tarve runsaaseen työhönvalmentajien tukeen palvelutuottajien työkokeilutiloissa ennen ulkopuoliseen työpaikkaan siirtymistä.

Työkokeilu ja työhönvalmennus alkaa työkokeilulla, jonka tavoitteena on, että kuntoutuja saa runsaasti työhönvalmentajien tukea urasuunnitelman teossa ja alanvaihtojen valinnassa sekä ammattialan työn soveltuvuuden varmistamisessa.

Kuntoutuspäivän pituus

Kuntoutuspäiviä on keskimäärin 5 viikossa, ja kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin. Sunnuntai ei ole kuntoutuspäivä. Kuntoutuspäivän pituus on keskimäärin 6 tuntia. Jos kuntoutujan tavoitteena on työllistyä ulkopuoliseen työpaikkaan kokopäivätyöhön, kuntoutuja tekee myös työpaikan tavanomaista työaikaa.

Kuntoutuspäivän jousto

Kuntoutuspäivien määrä viikossa joustaa, jolloin kuntoutuspäiviä on vähintään 3 viikossa ja työaika on vähintään 6 tuntia.

Kuntoutuspäivän pituus joustaa, jolloin kuntoutuspäivien pituus on vähintään 4 tuntia ja kuntoutuspäiviä keskimäärin 5 päivää viikossa.

Tutustu palveluun tarkemmin